WAAROM COOKIES?

Wij hechten waarde aan jouw recht op privacy en streven ernaar je persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

Op deze website wordt alleen anoniem gegevens verzameld om bijvoorbeeld het aantal bezoekers bij te houden (Google Analytics) of om te zien hoe vaak een video is bekeken (Youtube). Alleen wanneer je expliciet persoonsgegevens met ons deelt, bijvoorbeeld om een nieuwsbrief te ontvangen of om een reservering te maken, dan worden je gegevens bewaard in een beveiligde omgeving. Met ons gedeelde gegevens zullen nooit met derden worden gedeeld voor het gebruik van marketingdoeleinden vanuit hun kant.

MOGELIJKE COOKIES / GEGEVENSOPSLAG

Gebruik van persoonsgegevens
Tijdens het bezoeken van onze website kun je bepaalde gegevens bij ons achter laten. In specifieke gevallen kunnen dat persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld bij het maken van een reservering. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om een reservering via het reserveringsformulier af te handelen:

  •  Naam
  •  Telefoonnummer
  •  Emailadres

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden zonder uw toestemming.

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies
Onze website maakt gebruik van Cookies:

  • Eigen cookies
    Van onze WordPress website
  • Google Analytics
    Statistieken van onze pagina

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. (Google Analytics)

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.